Po více než 30 letech v Černobylu stále pracují stovky lidí, mají za úkol zabraňovat dalším únikům radioaktivity