Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady

 

ČSVTS - IAEA: ...celkový počet lidí, kteří mohli nebo mohou v budoucnosti zemřít v důsledku ozáření způsobeného havárií během života havarijních pracovníků a obyvatel nejvíce kontaminovaných oblastí, se odhaduje na 4 000.......................................

 

www.sujb.cz/docs/Cernobyl_CZ.pdf