Česko po Černobylu - Plošná aktivita 137Cs, 134Cs a 103Ru, zjištěná ve vzorcích odebraných půd při celostátním průzkumu dne 17.06.1986