10 věcí, které jste o Černobylu možná nevěděli

10 věcí, které jste o Černobylu možná nevěděli

Časně ráno, 26. dubna v roce 1986, explodoval černobylský jaderný reaktor. Čtvrt století poté se vážná havárie vyskytla také ve Fukušimě.
V černobylské krajině jsou radioaktivní prvky s dlouhou dobou rozpadu dodnes a stále ovlivňují životy milionů lidí. Co dalšího není o této katastrofě příliš známo?


1. V krajině kontaminované černobylskou jadernou havárií stále žije téměř 5 milionů lidí.
2. Při explozi jaderného reaktoru se do prostředí dostalo 100x více radioaktivní látek než bylo uvolněno z atomových bomb, které byly shozeny na Nagasaki a Hirošimu.
3. Lidé z města Pripjať v blízkém okolí elektrárny byli evakuováni až za dva dny po havárii. Během této doby byli vystaveni velké dávce radiace.
4. Radioaktivní spad zasáhla také Irsko. Ukrajina, Bělorusko a Rusko patřily mezi země, které spad zasáhl nejvíce. Na jejich území zůstalo více než polovina výbuchem uvolněných radioaktivních látek. 
5. Opuštěný Pripjať se stal útočištěm vlků, divokých koní, bobrů, medvědů a celé řady dalších zvířat.
6. Zvířata žijící v zóně do 30 kilometrů od Černobylu umírají dříve, jsou u nich pozorovány genetické změny i snížená porodnost.
7. V Černobylu byly po havárii provozovány další tři reaktory, a to po dobu 13 let.
8. Radioaktivní materiál zůstal uvězněn pod speciálním sarkofágem. Nový, který zahalí ten starý, vydrží pouhých 100 let.
9. Okolní les vešel po havárii ve známost jako "červený les". Po havárii zachytil velké množství radioaktivního spadu a hynoucí stromy se zbarvily do temně rudé barvy. V noci měly mrtvé stromy svítit.
10. Město Pripjať je vysoce kontaminované plutoniem. Intenzita radioaktivní záření kvůli tohoto prvku klesne na polovinu po 24 000 letech.

Zdroj: https://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/10-vc-kter-jste-o-ernobylu-mon-nevdli/blog/56143/

https://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/10-vc-kter-jste-o-ernobylu-mon-nevdli/blog/56143/