Spojené království: 26 let po Černobylu bylo zrušeno omezení u ovcí

12.07.2012 13:35

 

26 let po 26.dubnu 1986, kdy došlo k explozi 4.reaktoru jaderné elektrárny Černobyl, bylo na 34 farmách v severním Walesu a 8 farmách v Kumbrii stále pltné omezení. Od 1.června 2012 zrušila agentura „Food Standards Agency (FSA)“ omezení, týkající se těchto farem. V důsledku katastrofy v ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl, kdy na území Spojeného království spadly radioaktivní srážky, byl ohrožen majetek farmářů a jejich rodiny. Více než 9.700 farem a 4 milióny ovcí byly zatíženy omezením, které bylo vydáno poté, co se na území Anglie, Skotska a Walesu dostalo do země radioaktivní césium C-137. Před zrušením tohoto omezení, tedy do 1.června tohoto roku, musel projít veškerý dobytek určený pro prodej úředními kontrolami, prováděnými pomocí přístrojů na měření gama-záření. Ovce, které překročily přípustnou hranici (1000 Bq na kilogram), putovaly před prodejem do nižších, méně zamořených pastvin. Farmáři, kteří se chtěli i se svými stády přestěhovat, k tomu potřebovali patřičné povolení. Omezení bylo zrušeno proto, že v poslední době dosahovalo již velmi málo kontrolovaných obcí horní přípustné hranice (méně než 0,5% z ročně kontrolovaných 75.000 ovcí). Ale ne všichni se zrušením omezení souhlasí. Jeden z místních chovatelů ovci byl citován v deníku Independent: „Pocit, který mám, mi říká, že tato opatření měla nadále zůstat v platnosti. Bezpečnost stravy by měla být zaručena i nadále,“ řekl. Independent (UK), 1.6.2012