Sarkofág pro Fukušimu po vzoru Černobylu?

29.03.2011 12:00

Experti radí, aby se havarované reaktory japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě přikryly ochranným pláštěm z betonu a zabránilo se tak dalším únikům radioaktivního záření. V Černobylu již tzv. sarkofág existuje. Ten však musí být co nejřív obnoven. Ochranu před nebezpečným radioaktivním zářením tedy také nepředstavuje. 

Šetrné východisko z jaderné katastrofy v japonské jaderné elektrárně Fukušima je stále v nedohlednu. Japonská vláda přiznala, že v druhém reaktoru jaderné elektrárny pravděpodobně dochází k tavení jádra. Scénář, při kterém si mnozí z nás vzpomenou na nadprojektovou havárii v jaderné elektrárně Černobyl v roce 1986. Skutečně, paralely zde existují: evakuační zóna kolem reaktorů, likvidátoři, kteří bojovali s jaderným ohněm. A také ve Fukušimě se uvažuje o možnosti pohřbít havarované reaktory pod betonový sarkofág, jak je tomu také v Černobylu. Zde se stala betonová ochranná obálka nouzovým řešením. Sarkofág se musí celá léta hlídat před zřícením. Ochranu před radioaktivním zářením však neposkytuje. Od roku 1992 se plánuje postavit v Černobylu nový betonový sarkofág. Ve výběrovém řízení zvítězil návrh konsorcia Novarka, který počítá s obloukem nad starou konstrukcí. Tento oblouk má být zkonstruován vedle havarovaného reaktoru a pak pomocí kolejnic posunuto nad starou budovu. Oblouková konstrukce má být široká 257 metrů, dlouhá 150 metrů a 150 metrů vysoká. Celá konstrukce by byla dvakrát těžší než Eiffelova věž. Stavba nového sarfofágu se již několikrát posunula. Původně měl být hotový již v roce 2005, nyní je jeho dokončení plánováno na rok 2013.

Experti radí, také havarované jaderné bloky v japonské Fukušimě co nejdříve zakrýt betonovým sarkofágem, aby se tak předešlo dalším únikům radioaktivních látek z elektrárny.

 

www.focus.de/wissen/videos/vorbild-tschernobyl-ein-sarkophag-fuer-fukushima_vid_23988.html