Riziko velké jaderné havárie je vyšší než se předpokládalo

24.05.2012 13:38

 

Vědci z německého Mohuče (Mainz) vypočítali, kdy by mohlo dojít k další jaderné katastrofě. Podle nich je celosvětové riziko velké jaderné havárie mnohem vyšší než se dosud předpokládalo,

S jadernou havárií typu Černobyl nebo Fukušima bychom zřejmě měli počítat mnohem častěji než se dosud předpokládalo. Vědci z mohučského Max-Planck-Institutu vypočítali podle dosavadní doby provozu civilních jaderných reaktorů na celém světě a počtu nadprojektových havárií s tavením paliva, že k haváriím podobného rozsahu může v jaderných elektrárnách docházet jednou za 10 až 20 let, což je 200krát častěji než se v minulosti počítalo.

Nedávná havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima s sebou také po celém světě přinesla pochybnosti o využívání jaderné energie. Německo se dokonce po této havárii rozhodlo jadernou cestu opustit. Skutečnost, že riziko takové havárie je mnohem vyšší než se dosud předpokládalo, nyní dokazuje studie vědců kolem Jose Lelievelda: „Po havárii ve Fukušimě jsem se sám sebe ptal, jak vysoká je pravděpodobnost, že k havárii takového rozsahu opět dojde a jestli bychom mohli s pomocí našich atmosférických modelů spočítat šíření radioaktivity,“ řekl Lelieveld, ředitel mohučského výzkumného institutu.

Aby spočítal pravděpodobnost tavení paliva, použil mohučský vědec jednoduchého výpočtu: Vydělili dobu provozu všech jaderných reaktorů na světě od jejich spuštění do dnešního dne počtem dosavadních jaderných nehod s tavením paliva. Součet doby provozu všech provozovaných jaderných reaktorů dělá 14.500 let a do dnešního dne došlo ke čtyřem jaderným nehodám s tavením paliva – jedna v Černobylu a tři ve Fukušimě.

Z toho vyplývá, že k nadprojektové havárii s tavením paliva dojde jednou za 3.625 reaktorových let. I když se tento výsledek zaokrouhlí na 5.000 reaktorových let, pro udržení konzervativnosti rizika, je toto riziko 200 vyšší než dosavadní výpočty americké schvalovací komise pro jaderné reaktory z roku 1990.

Přeloženo z : Handelsblatt.de