Příroda si díky radiaci bere Pripjať a další místa zpět

27.08.2012 17:10

M

Pripjaťi - bývalému městu jaderného mládí zbývá deset let "života"

 

Příroda si město Pripjať, které leží v zóně uzavřené po jaderném výbuchu bere zpět. Město zarůstá lesem, stavby se počínají bortit.

Závěrečných deset let života, než budou budovy postupně odstřeleny. Zprávu o tom přinesla ukrajinská agentura Unian.

Domy, kde již 26 let nikdo nebydlí, jsou v havarijním stavu. Zdivo je narušováno změnami počasí a střídáním teplot v různých ročních obdobích. Přístup do budov je z bezpečnostních důvodů omezený. Radiace se v nich též udržuje více.

 

Zdroj: aktualne.cz