Den k Černobylu v Českých Budějovicích

06.03.2011 16:35

 Pondělí 18. dubna 2011 v Českých Budějovicích

 

 

9:30 hod. - Tisková konference OIŽP o.s.,  Jihočeských matek, o.s. a Sdružení CALLA

k 25. výročí Černobylské havárie

Kavárna Měsíc ve dne, Nová 3, České Budějovice

 

 

11:00 hod. - Přednáška Václava Vašků, profesioválního fotografa nejen černobylské zóny,

pro studenty a veřejnost

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, Katedra společenských

věd U Tří lvů 1/A , 

 

 

16:00 hod. - Přednáška Černobyl – 25 jaderného inženýra Dalibora Stráského a Václava Vašků

s vernisáží jeho fotografií ze zakázané zóny - Černobyl, má láska

Dům knihy Kanzelsberger, Kanovnická 3, České Budějovice

 

 

19:00 hod. - Koncert virtuozního kytaristy prof. Štěpána Raka, slovem provází herec pražské

Ypsilonky Petr Vacek

Hudební klub „Horká Vana“, Česká ulice č. 7, České Budějovice,

vstupné 100,-/120,- Kč